ตรวจสอบเลขพัสดุ

ค้นหา
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
รถจณา เถาว์พันธ์ RE532934507TH ไปรษณีย์ไทย Jun 16, 2563 062020000004
ดัสณี เลอบรุน EF362536534TH ไปรษณีย์ไทย Jun 08, 2563 062020000001
เจนจิรา นวลเขียว EF548892155TH ไปรษณีย์ไทย May 23, 2563 052020000005
สุณีพร นาคเกี้ยว EF548889831TH ไปรษณีย์ไทย May 12, 2563 052020000004
สุกัญญา มีสุวรรณ EF548889505TH ไปรษณีย์ไทย May 11, 2563 052020000002
แตงโม EF548889315TH ไปรษณีย์ไทย May 11, 2563 052020000003
วาศิณี แหวนทองคำ RE399345507TH ไปรษณีย์ไทย May 07, 2563 052020000001
อุ้มพลอย จันธรรมรงค์ EW001267186TH ไปรษณีย์ไทย Apr 07, 2563 00:00 042020000001
อุษณีย์ อุ่นเรือน RE399691863TH ไปรษณีย์ไทย Jan 08, 2563 00:00 012020000002
ฐานะมาศ​ เป็งวงศ์ RE399691395TH ไปรษณีย์ไทย Jan 06, 2563 00:00 012020000001
วัลลภา EV406292563TH ไปรษณีย์ไทย Nov 05, 2562 00:00 112019000001
นิสาชล แย้มนุ่น EW001265401TH ไปรษณีย์ไทย Sep 20, 2562 00:00 092019000001
ชื่อลูกค้า : รถจณา เถาว์พันธ์
Tracking number : RE532934507TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000004
ชื่อลูกค้า : ดัสณี เลอบรุน
Tracking number : EF362536534TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : เจนจิรา นวลเขียว
Tracking number : EF548892155TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000005
ชื่อลูกค้า : สุณีพร นาคเกี้ยว
Tracking number : EF548889831TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000004
ชื่อลูกค้า : สุกัญญา มีสุวรรณ
Tracking number : EF548889505TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000002
ชื่อลูกค้า : แตงโม
Tracking number : EF548889315TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : วาศิณี แหวนทองคำ
Tracking number : RE399345507TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2563
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : อุ้มพลอย จันธรรมรงค์
Tracking number : EW001267186TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : อุษณีย์ อุ่นเรือน
Tracking number : RE399691863TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : ฐานะมาศ​ เป็งวงศ์
Tracking number : RE399691395TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : วัลลภา
Tracking number : EV406292563TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 05, 2562 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000001
ชื่อลูกค้า : นิสาชล แย้มนุ่น
Tracking number : EW001265401TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 20, 2562 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
Powered by MakeWebEasy.com