เอกสารอ้างอิงผลิตภัณฑ์อัญชัน (สูตร3)

เอกสารอ้างอิง:

Abirami, A., Nagarani, G., & Siddhuraju, P. (2014). The medicinal and nutritional role of underutilized citrus fruit-Citrus hystrix (Kaffir Lime): A Review. Drug Invention Today, 6(1), 1-5.

Kamilla, L., Mnsor, S. M., Ramanathan, S., & Sasidharan, S. (2009). Antimicrobial activity of Clitoria ternatea (L.) extracts. Pharmacologyonline, 1, 731-738.

Lourith, N., & Kanlayavattanakul, M. (2013). Hair loss and herbs for treatment. Journal of cosmetic dermatology, 12(3), 210-222.
Powered by MakeWebEasy.com